Služby

Návrhy řešení, poradenství

Na základě Vašeho zadání zpracujeme návrh řešení včetně prezentace návrhu.

Pomoc při formulaci požadavků

Jestli nemáte zadání přesně specifikováno, pomůžeme Vám zadání zformulovat.

Zpracování výkresové dokumentace

Zpracujeme dokumentaci v požadované úrovni.

Konstrukční činnost

S pomocí zkušených konstruktérů vyřešíme
i náročná řešení.

Činnost systémového integrátora

Realizujeme integraci a spojení různých komponent, systémů a subsystémů v jeden fungující celek.

Vizualizace

Názornost – 3D vizualizace umožní lépe nahlížet
na reálnou podobu záměru.

Servis

Záruční a pozáruční servis vedený zkušenými techniky.

smartlog@smartlog.cz