Automobilový průmysl

 Dopravníkové systémy

Nabízíme projektová řešení s použitím pásových a válečkových dopravníků v oblasti operační a mezioperační dopravy v režimu kontinuální a diskontinuální dopravy.
Dodávané dopravníkové systémy se vyznačují vysokou mírou modularity, která přináší flexibilitu při změnách schémat toku materiálu.

Klíčové produkty:

 • Pásové dopravníky s hladkými pásy
 • Pásové dopravníky s modulárními pásy
 • Válečkové dopravníky gravitační
 • Válečkové dopravníky poháněné
 • Akumulační dopravníky
 • Řetězové dopravníky
 • Pásové oblouky
 • Teleskopické dopravníky
 • Modulární systémy

 Vertikální doprava

Nabízíme systémy vertikální dopravy pro kontinuální a diskontinuální chod. Součástí jsou veškeré bezpečnostní prvky související s vertikální dopravou (ochranné oplocení, optické bezpečnostní prvky).

Klíčové produkty:

 • Výtahy
 • Elevátory
 • Spirálové dopravníky
 • Zdvíhací stoly

 Skladové systémy

Nabízíme skladová řešení pro předvýrobní skladování materiálu, mezioperačního skladování a zásob, distribučního skladování výrobků
a expedice. Komplexní nabídka regálových systémů pro statické
a dynamické skladování. Dynamické sklady s metodami FIFO a LIFO splňují nároky na zachování požadovaných materiálových toků.
Míra automatizace odpovídá nárokům na proces skladování s ohledem na rentabilitu investice (ROI).

Klíčové produkty:

 • Statické regály na palety
 • Spádové válečkové regály FIFO
 • Spádové válečkové regály LIFO
 • Spádové police pro kartony a plastové boxy
 • Expediční dráhy
 • Automatické zakladač

 Automatizace

S využitím jednoúčelových a programovatelných řídicích systémů ovládáme a optimalizujeme technologické procesy, materiálové toky
a časy ke splnění úkolu tak aby splnily požadavky řešeného zadání. Nabízíme komplexní technologické řešení včetně automatizace.

 Pracoviště

Nedílnou součástí logistických procesů jsou statická pracoviště, kde jsou prováděny úkony manuálního charakteru a výkony s částečnou nebo plnou automatizací. Pracoviště jsou navrhována individuálně s ohledem na potřeby daného procesu.

Klíčové produkty:

 • Balící stoly a pracoviště
 • Kompletační pracoviště
 • Montážní pracoviště
 • Kontrolní stanoviště

smartlog@smartlog.cz