Skladování / Distribuce

 Dopravníkové systémy

Nabízíme projektová řešení s použitím pásových a válečkových dopravníků v oblasti operační a mezioperační dopravy v režimu kontinuální a diskontinuální dopravy.
Dodávané dopravníkové systémy se vyznačují vysokou mírou modularity, která přináší flexibilitu při změnách schémat toku materiálu.

Klíčové produkty:

 • Pásové dopravníky s hladkými pásy
 • Pásové dopravníky s modulárními pásy
 • Válečkové dopravníky gravitační
 • Válečkové dopravníky poháněné
 • Akumulační dopravníky
 • Řetězové dopravníky
 • Pásové oblouky
 • Teleskopické dopravníky
 • Modulární systémy

 Vertikální doprava

Nabízíme systémy vertikální dopravy pro kontinuální a diskontinuální chod. Součástí jsou veškeré bezpečnostní prvky související s vertikální dopravou (ochranné oplocení, optické bezpečnostní prvky).

Klíčové produkty:

 • Výtahy
 • Elevátory
 • Spirálové dopravníky
 • Zdvíhací stoly

 Skladové systémy

Nabízíme skladová řešení pro předvýrobní skladování materiálu, mezioperačního skladování a zásob, distribučního skladování výrobků
a expedice. Komplexní nabídka regálových systémů pro statické
a dynamické skladování. Dynamické sklady s metodami FIFO a LIFO splňují nároky na zachování požadovaných materiálových toků.
Míra automatizace odpovídá nárokům na proces skladování s ohledem na rentabilitu investice (ROI).

Klíčové produkty:

 • Statické regály na palety
 • Spádové válečkové regály FIFO
 • Spádové válečkové regály LIFO
 • Spádové police pro kartony a plastové boxy
 • Expediční dráhy
 • Automatické zakladače

 Vychystávání

Vychystávání je jednou z klíčových fází manipulace se zbožím ve skladu. Komplexní řešení systému vychystávání od zaslání požadavku
na vyskladnění, odebrání zboží ze skladové pozice, konsolidace objednané zakázky a odeslání zásilky (expedice). Vychystávací technologie a postupy musí korespondovat s typem balení, obrátkovostí zboží, typem manipulační techniky a skladovací techniky.
Optimalizace procesů se zaměřením na minimalizaci chybovosti vychystávání.

Klíčové produkty:

 • Regálové systémy statické
 • Regálové systémy spádové válečkové FIFO, LIFO
 • Policové regály
 • Spádové police pro kartony a plastové boxy
 • Systémy vychystávání Pick by Light, Put to Light, Pick by Voice
 • Vychystávací vozíky
 • Čtečky čárových a RFID kódů

 Balící pracoviště

Nedílnou součástí logistických procesů jsou pracoviště, kde jsou prováděny úkony manuálního charakteru a výkony s částečnou
nebo úplnou automatizací. Pracoviště jsou navrhována individuálně
s ohledem na potřeby daného procesu s důrazem na ergonomii. Běžnou součástí pracovišť je vybavení potřebné ke kontrole, kvalitnímu a bezpečnému zabalení expedovaného zboží.

Klíčové produkty:

 • Balící stoly
 • Páskovací technika
 • Balící technika
 • Stroje na výrobu výplňových materiálů
 • Vážící systémy
 • Čtečky čárových a RFID kódů

 Třídění

Třídící linky pro jednoduché rozřazování až po vysokokapacitní třídění materiálu a zboží typu kartonové krabice, balíky, velké dopisy, polstrované obálky, balené potraviny, katalogové zboží, multimediální produkty, oblečení apod. Systém třídění a jeho výkon odpovídá požadovanému počtu vstupů, výstupů. Součástí třídící technologie jsou přísunové a výstupní dopravníky.

smartlog@smartlog.cz