Elektrotechnický průmysl

 Dopravníkové systémy

Nabízíme projektová řešení s použitím pásových a válečkových dopravníků v oblasti operační a mezioperační dopravy v režimu kontinuální a diskontinuální dopravy.
Dodávané dopravníkové systémy se vyznačují vysokou mírou modularity, která přináší flexibilitu při změnách schémat toku materiálu.

Klíčové produkty:

 • Pásové dopravníky s hladkými pásy
 • Pásové dopravníky s modulárními pásy
 • Válečkové dopravníky gravitační
 • Válečkové dopravníky poháněné
 • Akumulační dopravníky
 • Řetězové dopravníky
 • Pásové oblouky
 • Teleskopické dopravníky
 • Modulární systémy

 Skladové systémy

Nabízíme skladová řešení pro předvýrobní skladování materiálu, mezioperačního skladování a zásob, distribučního skladování výrobků
a expedice. Komplexní nabídka regálových systémů pro statické
a dynamické skladování. Dynamické sklady s metodami FIFO a LIFO splňují nároky na zachování požadovaných materiálových toků.
Míra automatizace odpovídá nárokům na proces skladování s ohledem na rentabilitu investice (ROI).

Klíčové produkty:

 • Statické regály na palety
 • Spádové válečkové regály FIFO
 • Spádové válečkové regály LIFO
 • Spádové police pro kartony a plastové boxy
 • Expediční dráhy
 • Automatické zakladače

 Pracoviště

Nedílnou součástí logistických procesů jsou statická pracoviště, kde jsou prováděny úkony manuálního charakteru a výkony s částečnou nebo plnou automatizací. Pracoviště jsou navrhována individuálně s ohledem na potřeby daného procesu.

Klíčové produkty:

 • Balící stoly a pracoviště
 • Kompletační pracoviště
 • Montážní pracoviště
 • Kontrolní stanoviště

 Paletizace

Nezbytnou součástí výrobních procesů je balení výrobků, jejich transport a následná paletizace. Nabízíme komplexní řešení paletizace s využitím průmyslových robotů. Velmi často ve spojení s procesy lepení horních a spodních klop krabic, potiskem kartonů, ovinováním palet
a aplikací etiket na palety.

Klíčové produkty:

 • Paletizační průmyslové roboty
 • Lepící stroje pro lepení horních a spodních klop krabic
 • Značící zařízení
 • Aplikátory etiket na kartony
 • Ovíjecí stroje
 • Paletové aplikátory etiket

smartlog@smartlog.cz