Chemický průmysl

 Dopravníky nerez

Nabízíme dopravníkové systémy s využitím pásových dopravníků
a válečkových dopravníků v režimu kontinuální či diskontinuální dopravy v oblasti operační, mezioperační dopravy a skladování. Materiálové a konstrukční provedení splňuje specifické požadavky provozů s vysokými nároky na odolnost, hygienu a čistotu prostředí.

Klíčové produkty:

 • Nerez pásové dopravníky s hladkými pásy
 • Nerez pásové dopravníky s modulárními pásy
 • Nerez pásové dopravníky s termoplastickými pásy
 • Nerez válečkové dopravníky gravitační
 • Nerez válečkové dopravníky poháněné
 • Synchronní a asynchronní pohony nerez IP66/67, IP69k
  s hygienickým atestem

 Dopravníkové systémy

Nabízíme projektová řešení s použitím pásových a válečkových dopravníků v oblasti operační a mezioperační dopravy v režimu kontinuální a diskontinuální dopravy.
Dodávané dopravníkové systémy se vyznačují vysokou mírou modularity, která přináší flexibilitu při změnách schémat toku materiálu.

Klíčové produkty:

 • Pásové dopravníky s hladkými pásy
 • Pásové dopravníky s modulárními pásy
 • Válečkové dopravníky gravitační
 • Válečkové dopravníky poháněné
 • Akumulační dopravníky
 • Řetězové dopravníky
 • Pásové oblouky
 • Teleskopické dopravníky
 • Modulární systémy

 Vertikální doprava

Nabízíme systémy vertikální dopravy pro kontinuální a diskontinuální chod. Součástí jsou veškeré bezpečnostní prvky související s vertikální dopravou (ochranné oplocení, optické bezpečnostní prvky).

Klíčové produkty:

 • Výtahy
 • Elevátory
 • Spirálové dopravníky
 • Zdvíhací stoly

 Skladové systémy

Nabízíme skladová řešení pro předvýrobní skladování materiálu, mezioperačního skladování a zásob, distribučního skladování výrobků
a expedice. Komplexní nabídka regálových systémů pro statické
a dynamické skladování. Dynamické sklady s metodami FIFO a LIFO splňují nároky na zachování požadovaných materiálových toků.
Míra automatizace odpovídá nárokům na proces skladování s ohledem na rentabilitu investice (ROI).

Klíčové produkty:

 • Statické regály na palety
 • Spádové válečkové regály FIFO
 • Spádové válečkové regály LIFO
 • Spádové police pro kartony a plastové boxy
 • Expediční dráhy
 • Automatické zakladače

 Balící pracoviště

Nedílnou součástí logistických procesů jsou pracoviště, kde jsou prováděny úkony manuálního charakteru a výkony s částečnou
nebo úplnou automatizací. Pracoviště jsou navrhována individuálně
s ohledem na potřeby daného procesu s důrazem na ergonomii. Běžnou součástí pracovišť je vybavení potřebné ke kontrole, kvalitnímu a bezpečnému zabalení expedovaného zboží.

Klíčové produkty:

 • Balící stoly
 • Páskovací technika
 • Balící technika
 • Stroje na výrobu výplňových materiálů
 • Vážící systémy
 • Čtečky čárových a RFID kódů

 Třídění

Třídící linky pro jednoduché rozřazování až po vysokokapacitní třídění materiálu a zboží typu kartonové krabice, balíky, velké dopisy, polstrované obálky, balené potraviny, katalogové zboží, multimediální produkty, oblečení apod. Systém třídění a jeho výkon odpovídá požadovanému počtu vstupů, výstupů. Součástí třídící technologie jsou přísunové a výstupní dopravníky.

 Paletizace

Nezbytnou součástí výrobních procesů je balení výrobků, jejich transport a následná paletizace. Nabízíme komplexní řešení paletizace s využitím průmyslových robotů. Velmi často ve spojení s procesy lepení horních a spodních klop krabic, potiskem kartonů, ovinováním palet
a aplikací etiket na palety.

Klíčové produkty:

 • Paletizační průmyslové roboty
 • Lepící stroje pro lepení horních a spodních klop krabic
 • Značící zařízení
 • Aplikátory etiket na kartony
 • Ovíjecí stroje
 • Paletové aplikátory etiket

smartlog@smartlog.cz